Amrah binti Abdurrahman, Ulama Perempuan Cerdas Murid Aisyah


.free-extras.

Gurun pasir (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, Tak banyak ulama ahli hadis dari kalangan perempuan. Salah satu yang paling menonjol dalam sisi keilmuan di bidang hadis adalah Amrah binti Abdurrahman.

 

Nama lengkapnya Amrah binti Abdurrahman bin S'ad bin Zurarah bin 'Udus al-Ansariyyah al-Najjariyyah. Selain ahli hadis, Amrah juga seorang ahli fikih. Amrah adalah salah satu generasi tabiin perempuan yang paling cemerlang. 

Ia dinilai sebagai penerus dari gurunya, Aisyah RA dalam menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Para ulama hadis menyebut ada tiga perawi yang paling utama yang mengambil hadis dari jalur Aisyah RA. 

Dua orang diantaranya lelaki yakni Al-Qasim bin Muhammad dan Urwah bin al-Zubair, sementara satu lainnya adalah perempuan yakni Amrah binti Abdurrahman. Kecerdasannya hampir menyerupai kecerdasan gurunya, Aisyah RA. Setiap hari selalu ia gunakan untuk belajar langsung di kediaman Ummahatul Mukminin itu.

Kapasitasnya sebagai perawi dan ulama hadis sudah tak diragukan lagi. Maka banyak pula murid-muridnya yang mengambil jalur periwayatan hadis dari Amrah. Mayoritas hadis-hadis dari Aisyah RA. 

Selain dari Aisyah, Amrah juga meriwayatkan hadis dari Ummi Salamah, Rafi' bin Khadij, saudara sebelah ibunya, Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man, Habibah binti Sahl dan Ummu Habibah Hamnah bin Jahsh. 

Anaknya, Abu Rijal Muhammadn bin Abdurrahman juga tumbuh menjadi ulama hadis generasi berikutnya. Ia banyak mengambil hadis dari ibunya. Selain itu cucu Amrah, Harithah dan Malik dan anak saudaranya, al-Qadi Abu Bakr bin Hazm juga mengambil hadis dari Amrah.

 

 


Category: Jejak
No Response

Leave a reply "Amrah binti Abdurrahman, Ulama Perempuan Cerdas Murid Aisyah"